Di Bali ng Dilawan

499.00

Category:

Description

Di Bali ng Dilawan kaysa maging kasapi ng Tribung Baliwan na mahilig sa fake news panatikong uto-uto ng mga korap na pulitiko kagaya ni Duterte

Share this with your friends!


What do you feel about this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Liked it? Take a second to support Jay El on Patreon!
Jay El

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *